Sala de premsa

SERVEI DE PREMSA DOCSBARCELONA | Agència Trafalgar

Ana Sánchez | 638014545 | ana@trafalgar.cat
Núria Costa | 696179881 | nuria@trafalgar.cat

Seccions

Acreditació

Gestiona la teva acreditació de premsa per al DocsBarcelona 2021.

Dossier de premsa

Consulta la programació del festival i les activitats d'indústria del DocsBarcelona 2021.

Imatge gràfica

Descarrega la imatge gràfica d'aquesta 24a edició.

Spot + Promo

Descarrega l'spot d'aquesta edició o el clip promocional, amb un resum d'imatges de les pel·lícules que formen part d'aquesta edició.

Recursos programació

Descarrega de materials de les pel·lícules que formen part de la programació.