Codi antidiscriminatori

El DocsBarcelona defensa una indústria cinematogràfica i audiovisual diversa, inclusiva, igualitària i justa basada en valors de respecte, llibertat d’expressió i tolerància. Actualment, el DocsBarcelona està treballant en una Política Antidiscriminatòria que reculli els principis bàsics, les condicions d’accessibilitat i els procediments de denúncia en aquells casos en els quals es doni alguna situació de discriminació, assetjament, abús i/o violència tant en l’espai de treball, pel que fa a les seves treballadores, com en els espais públics en el qual es desenvolupa el festival. Tanmateix, el DocsBarcelona disposa ja d’un Codi de Conducta Antidiscriminatòria que posa en marxa en aquesta edició 2023.

CODI DE CONDUCTA ANTIDISCRIMINATÒRIA
El DocsBarcelona no tolera cap forma de favoritisme, llenguatge ofensiu, discriminació, assetjament, abús, marginació o comportament insultant per raó de gènere, ètnia, religió, origen, color de pell, creences religioses, orientació sexual, identitat de gènere, classe socioeconòmica, casta, diversitat funcional o edat.
El DocsBarcelona no accepta sexisme, racisme, colorisme, homofòbia, bifòbia, interfòbia, transfòbia, antisemitisme, islamofòbia, feixisme, capacitisme, discriminació per edat o altres formes interseccionals de discriminació.
El DocsBarcelona no tolera cap acte de discriminació, violència, abús o assetjament verbal, físic, sexual o de qualsevol altra naturalesa cap a les seves visitants, convidades, sòcies i treballadores.
En cas d'incompliment del Codi de Conducta, el DocsBarcelona es reserva el dret de revocar i denegar l'accés al festival a les persones implicades, amb efecte immediat.
¿QUÈ FER DAVANT D’UNA SITUACIÓ DE DISCRIMINACIÓ, ASSETJAMENT, ABÚS O VIOLÈNCIA?
Qualsevol persona hagi patit una situació de discriminació, assetjament, abús o violència en l’espai públic del festival DocsBarcelona o tingui una queixa relacionada, pot optar per manifestar-la mitjançant un procés formal o informal.
Pots optar resoldre el conflicte de forma informal, abans d’utilitzar el procés formal, en funció de la gravetat dels fets i amb l’objectiu d’intentar canviar el comportament de les persones implicades. És important recordar que algunes persones poden no ser conscients del seu comportament i de l’impacte que aquest té sobre tu. És per això que manifestar-ho de manera informal pot oferir una millor comprensió i l’oportunitat d’aturar el seu comportament.
Si no creus que el procés informal sigui una opció viable pel teu cas, ja sigui per la gravetat dels fets, ja sigui perquè les persones implicades no han atès la teva queixa informal, pots decidir seguir el procés formal per denunciar els fets. En aquest cas, l’staff del DocsBarcelona, situat a l’oficina del festival al CCCB (c/Montalegre, 5. Barcelona), acompanyarà i derivarà la persona al Departament d’atenció i prevenció dels abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques a Catalunya de l’Acadèmia del Cinema Català, que compta amb el suport de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.
El Departament d’atenció i prevenció dels abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques de Catalunya de l’Acadèmia del Cinema Català compta amb un Servei d’Atenció Jurídica i Psicològica. El servei accepta també denúncies anònimes tant de víctimes com de testimonis.
648 526 848 abusos@academiadelcinema.cat
Per whatsapp i/o email, resposta abans de 48h.

*El Codi de Conducta Antidiscriminatòria del DocsBarcelona s’ha confeccionat seguint els models de la BFI i Berlinale, i en col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català.