Sophia Iribertegui Mayoral

Directora

Va arribar a Barcelona intentant estudiar Psicologia, la nota no li va arribar, i va entrar a un Cicle superior de Realització a l'escola ITES Imatge i So. En acabar els dos anys va saber que volia estudiar cinema i va començar la Diplomatura de Direcció Cinematogràfica de l'ECIB, la qual continua cursant.

Pel·lícules
Sophia Iribertegui Mayoral

Te llamo para

Un sofert teleoperador passa bona part de la seva jornada laboral escoltant insults a l’altra banda del fil telefònic. Desesperat, vendre una oferta de telefonia mòbil és converteix en una missió impossible.