José Ortuño

Director

Cap de desenvolupament a La Claqueta.