Àlex Navarro

Europa Creativa Catalunya

Àlex Navarro (Barcelona), llicenciat en Filosofia i format en imatge i so, està al capdavant de l’oficina Europa Creativa Catalunya des del 2014. L’oficina de la Unió Europea és fruit d’un acord de partenariat entre la Comissió Europea i l’Institut Català de les Empreses Culturals, on hi va començar a treballar al 2002 en l’oficina MEDIA antena i fins el 2010 i on, a més a més, ha ocupat els càrrecs de director de Catalan Films & TV (2011-2012) i director de l’Àrea de Mercats (2013-2014). L’oficina desenvolupa tasques d’informació, promoció i representació tant del subprograma MEDIA, com del subprograma Cultura, així com d’altres programes on el sector cultural pot ser el receptor dels ajuts europeus i tot devenint en un d’accelerador de projectes. Des d’aquí és on aprofundeix en el seu coneixement del sector cultural i de les polítiques d’ajuts públics i es familiaritza amb d’altres programes de l’audiovisual com ara Eurimages i Ibermedia. El seu bagatge professional recull diferents àmbits dins de la cultura i l’audiovisual (Televisió Espanyola, Consell de la Joventut, Radio-Televisió Olímpica pel COOB’92, freelance per a companyies de producció i de finançament, etc). La música de cinema es compta, també, entre les seves principals aficions.