Auditori Maria Feliu

Auditori Maria Feliu
Carrer de Nemesi Valls, 35
08210 Barberà del Vallès (España)
Tel. 937 29 71 71
barbera@bdv.cat
http://www.bdv.cat/docsbarcelona
Ubicación
Auditori Maria Feliu
Auditori Maria Feliu
Carrer de Nemesi Valls, 35
08210 Barberà del Vallès (España)
Tel. 937 29 71 71
barbera@bdv.cat
http://www.bdv.cat/docsbarcelona